SỨ MỆNH

Xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê TORINO của Việt Nam trở thành thương hiệu toàn cầu.

GIÁ TRỊ NIỀM TIN

  • Cà phê là người bạn tin thần vô giá!
  • Cà phê mang lại niềm hứng khởi cho ngày mới!
  • Cà phê làm cuộc sống tốt đẹp hơn!
  • Cà phê – Người dẫn đường nhanh nhất!
  • Cà phê – Tự hào thương hiệu Việt!
  • Giàu… nhanh nhất với TORINO COFFEE

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kết nối tinh thần cho tất cả những người đam mê cà phê trên thế giới và làm nó trở thành thị trường văn hóa cà phê.